เปิดตำราการเล่นกำถั่ว เกมคาสิโนออนไลน์

สำหรับการ เปิดตำราการเล่นกำถั่ว หมวดเกมคาสิโนออนไลน์ที่มีขั้นตอนวิธีการเล่นไม่ยุ่งยาก  นักพนันเพียงแค่เลือกวางเดิมพันว่าจำนวนเม็ดกระดุมที่เหลือจำนวนสุดท้ายมีจำนวนเท่ากับ 1 ,2 ,3 หรือ 4 เม็ด https://hexprobe.com

โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นวางเดิมพันกำถั่วออนไลน์ประกอบด้วย

  1. เม็ดกระดุม จำนวน 200-500 เม็ด
  2. ถ้วย เป็นภาชนะที่มีหน้าที่สำหรับครอบเม็ดกระดุม

วิธีการเล่นกำถั่วออนไลน์

  1. เมื่อเริ่มเกมเจ้าหน้าที่จำทำการเท เม็ดกระดุม ทั้งหมดจำนวน 200-500 เม็ดลงบนโต๊ะ จากนั้นจะนำถ้วยมาครอบลงบนกองเม็ดกระดุม เม็ดกระดุมที่ไม่ถูกครอบจะถูกแยกออกไปก่อน
  2. เจ้าหน้าที่จะเปิดถ้วยที่ครอบเม็ดกระดุมขึ้น จากนั้นจำนับเม็ดกระดุมออกเป็นกอง กองละ 4 เม็ดไปเรื่อยๆ จนถึงกองสุดท้าย ในกองสุดท้ายนี่เอง นักพนันจะต้องเลือกวางเดิมพันว่าจำนวนเม็ดกระดุมที่เหลือในจำนวนสุดท้ายมีจำนวนเท่ากับ 1 ,2 ,3 หรือ 4 เม็ด

รูปแบบการวางเดิมพันของเกมกำถั่วออนไลน์สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ คือ

  1. รูปแบบวางเดิมพันแบบเต็งเลข คือ การที่นักพนันเลือกวางเดิมพันว่าจำนวนเม็ดกระดุมที่เหลือในจำนวนสุดท้ายมีจำนวนเท่ากับ 1 ,2 ,3 หรือ 4 เม็ดเท่านั้น  ซึ่งมีอัตราการจ่ายที่ 1:2.85 ของจำนวนเงินวางเดิมพัน
  1. รูปแบบวางเดิมพันแบบควบเลข 2 ตัว คือ การที่นักพนันเลือกวางเดิมพันว่าจำนวนเม็ดกระดุมที่เหลือในจำนวนสุดท้ายมีจำนวนเท่ากับ 1 ,2 ,3 หรือ 4 เม็ด นักพนันสามารถเลือกว่าจะวางเดิมพัน 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 หรือ 3-4  ซึ่งมีอัตราการจ่ายที่ 1:0.95 ของจำนวนเงินวางเดิมพัน
  1. รูปแบบวางเดิมพันแบบควบชุด 3 ตัว คือ การที่นักพนันเลือกวางเดิมพันว่าจำนวนเม็ดกระดุมที่เหลือในจำนวนสุดท้ายมีจำนวนเท่ากับ 1 ,2 ,3 หรือ 4 เม็ด นักพนันสามารถเลือกว่าจะวางเดิมพัน 1-2-3 ,1-2-4, 1-3-4 หรือ 2-3-4  นักพนันจะต้องวางเดิมพันทั้ง 3 ชุด  ยกตัวอย่างเช่น ชุดที่หนึ่ง 1-2-3 นักพนันวางเดิมพันจำนวน 100 บาท ,ชุดที่สอง 1-2-4 นักพนันวางเดิมพันจำนวน 100 บาท และเช่นเดียวกันชุดที่สาม 1-3-4 นักพนันวางเดิมพันจำนวน 100 บาท เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการจ่ายที่ 1:0.95 ของจำนวนเงินวางเดิมพัน http://www.annotatedsherlockholmes.com